ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- วางแผน ดำเนินการ บริหารสินค้า พัฒนาการตลาดของสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ยอดขาย กำไร กิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์ได้ดี - ประสานงาน ประชุมกับทีมงาน ลูกค้า Vendor และทีมงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆในงานการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในงานที่เหมาะสม - และหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,Graphip ,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web Designer อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม ที่เกี่ยวกับการออกแบบได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่หลัก :

ออกแบบเว็บไซต์ตลอดจนงาน Graphic ต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ปรับปรุงเนื้อหาและจัดการข้อมูลบนเว็ปไซต์ Web Inerface , Arwork และงานกราฟฟิคอื่นๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย

คุณสมบัติ :

 • ชาย หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม .NET, C# ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียน Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน ASP.net, , Microsoft AX ERP, SQL, PHP

หน้าที่หลัก :

•พัฒนาและปรับปรุง Software เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก •ดูแลระบบ ERP (Microsoft AX) การ Implement รวมถึง การพัฒนา Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆให้ผู้ใช้งาน •ดึงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ได้รับจากต้นสังกัดและจัดรูปแบบของรายงานตามที่หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หากคุณคิดว่ามีสักหนึ่งข้อในสิ่งเหล่านี้ ต้องรีบสมัครเลย : - ASP.Net C#, C - HTML, CSS, JavaScript, Other Framework,Dynamic AX,CRM - SQL Server, MySQL, Oracle

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Marketing Concept ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารการตลาด Website และ Social network
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทักษะภาษาอังกฤษและ Microsoft Office ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาด online สินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

ดูแลแล พัฒนา ช่องทาง Online Marketing วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า บริการ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง online marketing initiatives ประสานงานการตลาด on-line marketing campaign (Web Order) และงาน operations ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ไอที เช่น PART SMART PHONE และประสานงานการรับเคลม เพื่อส่งคืนลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มี Service Mind และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้
 • ผ่านการเกณฑ์หทาร

หน้าที่หลัก :

ซ่อม เปลี่ยน PART สินค้า Smart Phone รับสินค้าเคลม แจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้าคืน ประสานงานทั้งภายในภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Technical Support อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE และมีความรู้ด้าน PC NETWORK เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทาง ONSITE งานลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • สามารถอบรมงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นเวลา 1 เดือน

หน้าที่หลัก :

วางระบบ บำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัทจำหน่าย พร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ **ประจำสาขาหาดใหญ่**

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้

หน้าที่หลัก :

-จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก -ตรวจรับสินค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ IN HOUSE SALES สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความรู้ทางด้าน Networkหรือสินค้าไอที และรู้จักการยื่นซองประมูลงาน

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้างอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • สาขาที่เปิดรับ
 • ประจำ บิ๊กซี ,ออฟฟิศเมท ,B2S ,พาวเวอร์บาย ,โลตัส เขต กทม.และปริมณฑล

หน้าที่หลัก :

บริการลูกค้า แนะนำขายสินค้า IT(โทรศัพท์มือถือ HUAWEI,Notebook ,Printer ) ให้กับลูกค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ คอยดูแลสินค้าคงเหลือหรือเติมสินค้าเพื่อขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่