ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- วางแผน ดำเนินการ บริหารสินค้า พัฒนาการตลาดของสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ยอดขาย กำไร กิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์ได้ดี - ประสานงาน ประชุมกับทีมงาน ลูกค้า Vendor และทีมงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆในงานการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในงานที่เหมาะสม - และหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแคมเปญด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Web Analytic Tool, Google Adwords
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆ

หน้าที่หลัก :

- คิดกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดของบริษัท - วางแผน วิเคราะห์ผล นำเสนอวิธีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองความ ต้องการ ด้านการตลาด ของบริษัท และ ลูกค้า - ดูแลงาน Digital Marketing ทางสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ :

 • ชาย หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม .NET, C# ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียน Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน ASP.net, , Microsoft AX ERP, SQL, PHP

หน้าที่หลัก :

•พัฒนาและปรับปรุง Software เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก •ดูแลระบบ ERP (Microsoft AX) การ Implement รวมถึง การพัฒนา Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆให้ผู้ใช้งาน •ดึงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ได้รับจากต้นสังกัดและจัดรูปแบบของรายงานตามที่หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หากคุณคิดว่ามีสักหนึ่งข้อในสิ่งเหล่านี้ ต้องรีบสมัครเลย : - ASP.Net C#, C - HTML, CSS, JavaScript, Other Framework,Dynamic AX,CRM - SQL Server, MySQL, Oracle

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Marketing Concept ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารการตลาด Website และ Social network
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทักษะภาษาอังกฤษและ Microsoft Office ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาด online สินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

ดูแลแล พัฒนา ช่องทาง Online Marketing วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า บริการ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง online marketing initiatives ประสานงานการตลาด on-line marketing campaign (Web Order) และงาน operations ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • Male or Female Age 25 - 35 years old
 • Bachelor's, Master Degree preferably in Marketing or related field
 • At least 2-5 years strong experiences in trade marketing ,category management ,account management background with a leading consumer products or IT Distributor
 • Strong record of creating a winning vision in an environment ,emphasis on merchandising ,promotion and partnerships
 • Ability to create and implement business strategies that grow sales & margins and manage key business metrics
 • Innovative and creative-ability to identify and evaluate creative ideas, focusing on those that will create competitive advantage

หน้าที่หลัก :

• Be responsible for all aspects of Products comprising of project management, marketing plan development, control & evaluation, annual sales budget preparation, sales and profit monitoring • Formulate specific brand strategies and business/marketing plans consistent with overall category strategies • Properly follow up, control and evaluate each marketing activity and promptly propose necessary measure to direct toward the set objectives if necessary • Coordinate and motivate the parties concerned for smooth and effective execution of the planned marketing program within the set deadline • Initiate concept development for new products and continuously identify market opportunities and propose new product development within the company’s objectives & resources, to serve the market need • Monitor progress in product launches; identify task success, program setbacks and failures, capture learning for future improvements • Work in liaison with Marcom for proper development of advertising strategy and effectively plan and execute advertising program to achieve the marketing objectives

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

• Develop and implement Marketing strategies and Management plan to drive output and profit growth • Co-work with Sales Team to develop and implement customized channel promotions for Notebook Product • Analyze marketing channel through and promotion results and implement improvement plans • Conduct and check competitive benchmarking, consumer retail price comparison, competitors movement and feedback to Product Marketing and Sales Team • Create synergy in Marketing data tracking and develop improvement plans • Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management • Providing seasoned leadership in the translation and execution of the marketing strategy into impact programs • Lead the collaboration between the team and vendors in creating customized solutions that will help deliver the financial goals • Develop and lead marketing team providing direction and goals

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารธุรกิจ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Project Sales ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี หากเป็นธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการขายสินค้า IT Solutions มีทักษะเจรจาต่อรอง
 • ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่ดี
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ สามารถเดินทาง Trip ภาคใต้ได้เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานเสาร์ที่กำหนดของบริษัทได้ เสาร์สัปดาห์ที่ 2
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่หลัก :

• วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มสินค้า IT Solutions ของบริษัท • แนะนำ compile สเป็คสินค้า IT รักษา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า • ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว • ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่ผู้บังคับบัญชา **ประจำที่ สาขา นครราชสีมา**

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ไอที เช่น PART SMART PHONE และประสานงานการรับเคลม เพื่อส่งคืนลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มี Service Mind และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้
 • ผ่านการเกณฑ์หทาร

หน้าที่หลัก :

ซ่อม เปลี่ยน PART สินค้า Smart Phone รับสินค้าเคลม แจ้งให้ลูกค้ามารับสินค้าคืน ประสานงานทั้งภายในภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • Male or Female Thai nationality only
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or IT related fields
 • At least 3-5 years’ experience in System Administrator, System Engineer, DBA or Application support
 • Administrate systems in Windows and Linux platform.
 • Have experience for implement and operate on Virtualize technology (VMware, Hyper-V, etc.)
 • Have experience for implement and operate on SAN/Storage Environment.
 • Have experience for implement and operate on Backup System
 • Have experience for implement and operate on Exchange Server
 • Have experience for implement and operate on Web Server (IIS, WebSphere, etc.)
 • Knowledge of Network Infrastructure - LAN / WAN / DHCP / DNS is required
 • Experience in Microsoft system center (SCOM) would be an advantage
 • Incident & Problem solving, Performance Tuning.
 • Monitor & Report Utilization of the system.
 • Flexibility, high responsibility, and able to work independently under time constraint

หน้าที่หลัก :

•Main contact person to any issue related to system. •To coordinate with other department in set up system in software. •Administrate, monitor, and support the Any Servers •Analyze Troubleshoot and Resolve any system problems and provide system support. •Troubleshoot and actively monitor application and system performance. •Managed System backup and recovery. •Tune and optimize server. •Manage server environment in all regional datacenters. •Perform and test routine system backups and restores as defined.

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Technical Support อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE และมีความรู้ด้าน PC NETWORK เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทาง ONSITE งานลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • สามารถอบรมงานที่สำนักงานใหญ่ เป็นเวลา 1 เดือน

หน้าที่หลัก :

วางระบบ บำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัทจำหน่าย พร้อมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ **ประจำสาขาหาดใหญ่**

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้

หน้าที่หลัก :

-จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก -ตรวจรับสินค้า

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่