ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนําระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจําหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์นําสมัยที่จัดจําหน่ายแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า มั่นใจเลือกซื้อสินค้าบริษัทฯ จากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายแบบครบวงจร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทำให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้า มั่นใจและเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สินค้าหลัก เช่น Motherboard, Hard Disk Drive, CPU, DRAM, Optical Drive เป็นต้น เพื่อตอบสนองตลาด DIY PC ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เป็นชิ้นๆ นำไปประกอบเป็น PC ด้วยตนเองตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ หรือเลือกซื้อเปลี่ยนชิ้นส่วนเฉพาะที่ต้องการเพื่อให้ PC ตัวเดิมมีสมรรถนะในการใช้งานดีขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)

สินค้ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป ต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลา สินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner Cartridge) ผ้าพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Ribbon) และกระดาษสำนักงาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ สินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์ Inkjet (Inkjet Printer) เครื่องพิมพ์ Laser (Laser Printer) ประเภทเครื่องพิมพ์แบบ All - In - One function (printer, fax, copier & scanner) และ แบบ Single function (printer only)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ใช้ในการประกอบเน็ตทเวิร์ก (Network Product Group: NPG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเน็ทเวิร์ค สินค้าหลัก เช่น Switch, Hub Router, Wireless LAN, UPS, Server, Storage, Network Cabling System และ Internet Security หลากหลายชนิด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Display Product Group: DPG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล สินค้าหลัก เช่น จอภาพแสดงผล โปรเจคเตอร์ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าที่มากที่สุด และเป็นตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งในประเทศมากที่สุด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพคุณภาพสูง ภายใต้ตราสินค้า EIZO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ (System Product Group: SPG)

สินค้ากลุ่มชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ สินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook , Ultra Book, Netbook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) และ คอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO: Configure-To-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel เป็นตราสินค้าของกลุ่มซินเน็คประเทศไต้หวัน (House Brand) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานคลื่นสัญญาณวิทยุรบกวน และ มาตรฐานความทนทานต่อภาวะแวดล้อม (ร้อน) ของเน็คเทค

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มัลติมีเดีย (Multimedia Product Group: MPG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์มัลติมีเดีย ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ หรือใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน สินค้าหลัก เช่น External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card, Digital Camera และส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริม (Accessories) เช่น หูฟังประเภทที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือใช้กับสมาร์ทโฟน สินค้าที่เป็น input device เช่น mouse, keyboard เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ (Software Product Group: SWG)

สินค้ากลุ่มซอฟท์แวร์ สินค้าหลัก เช่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย หรือ ซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณท์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices Group: CDG)

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สินค้าหลัก เช่น Smartphone และ Tablet ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการปฏิบัติงานหลายระบบ เช่น Android OS, Windows OS เป็นต้น