สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  025538899 / SYNNEX CARE 1251

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเสาร์ทำงานรบกวนโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ***

ติดต่อเรา กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก