AUTHORIZE SERVICE CENTER
Synnex ได้รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์บริการ อย่างเป็นทางการ ให้บริการสินค้า ภายใต้ brand ดังกล่าว
สินค้าแบรนด์ apc สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ asrock สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ asus สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ brother สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ canon สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

สินค้าแบรนด์ dahua สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ dji สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

 ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา IT Mall Fortune Town

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชัน 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66(0) 2641-1314  แฟกซ์ +66(0) 2641-1315

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ EPOS สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ epson สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ hp สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

 ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการไอที มอลล์ (ฟอร์จูนทาวน์)

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 
ห้องเลขที่ 4P26 ชั้น 4 เลขที่ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร. 0 2641 1314 
แฟกซ์ 0 2641 1315

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HP Contact Center โทร. 0 2353 9000 # 2 
SYNNEX Customer Service โทร. 0 2553 8888 # 9342, 9348

สินค้าแบรนด์ htc สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ huawei สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ หัวเว่ย  สาขา MBK Center 

ห้องเลขที่ PLA.F05.C016000-PLA.F05.C018000 ชั้น 5 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room No. PLA.F05.C016000-PLA.F05.C018000 5th Floor, MBK Center Bldg, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ +66(0) 2064-4000 , 090-980-5837

แฟกซ์ +66(0) 2064-4001
เวลาทำการ ทุกวัน 10.30 - 19.30 น.

ศูนย์บริการ  หัวเว่ย  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ SA014 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 , 090-9805827

แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ  หัวเว่ย  สาขา ซีคอนสแควร์

อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 ห้อง ITB09 ชั้น B1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ +66(0) 2721-8971 , 090-980-5856

แฟกซ์ +66(0) 2721-8972
เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย  สาขา Secon Bangkae

ห้องเลขที่ 241 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค, 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เวลาทำการ ทุกวัน 10.30 - 19.30 น

ศูนย์บริการ หัวเว่ย สาขา THE MALL BANGKAE

275 ม.1 เดอะมอลล์บางแค ชั้น3 ห้อง3SR4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์  090-980-5839 , 090-9805910

เวลาทำการ ทุกวัน 10.30 - 19.30 น

ศูนย์บริการ หัวเว่ย นครศรีธรรมราช  (Pakorn)

ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์  075-800-522

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย นครราชสีมา

หมู่บ้าน เดอะเวนิส ปาร์ค  เลขที่ 179/31-32 ถ.พันธ์สายเชื้อ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  

โทรศัพท์  090-9805210, 044271365

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย อุบลราชธานี

425/2 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์  045-210-994

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย สุราษฎร์ธานี

141/119   ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

โทรศัพท์  +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955 , 090-9805173

แฟกซ์ : +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย อยุธยา (AYUTTHAYA CITY PARK )

เลขที่ 126  ชั้น 2 หมายเลขห้อง F-18  หมู่ 3

ถ.สายเอเชีย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 090-980-5910 ,090-980-5821

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 – 20.00 น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์บริการ หัวเว่ย สาขาเซ็นทรัลพระราม2 (CentralPlaza Rama 2)

160 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสอง ชั้น2 ห้องEC213 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 

โทร 090-9083263

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.30-19.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการ หัวเว่ย สาขาเชียงใหม่

300/3 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 090-9805938

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์  8.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการ หัวเว่ย สยามพารากอน

991 อาคารสยามพารากอน ( huawei shop ชั้น2) ถ.พระราม1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 090-9805820

เวลาทำการ ทุกวัน 10.30 - 19.30 น

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าแบรนด์ kingston สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา IT Mall Fortune Town

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชัน 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66(0) 2641-1314  แฟกซ์ +66(0) 2641-1315

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-16.00 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ MI สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ  Xiaomi สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าบางนา ชั้น4 ห้อง402, เลขที่ 587,589 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร: +66(0)90-980-5137

เวลาทำการ: จันทร์-อาทิตย์ 10:30-19:30 น.

สินค้าแบรนด์ msi สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา IT Mall Fortune Town

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชัน 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66(0) 2641-1314  แฟกซ์ +66(0) 2641-1315

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ neffos สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา IT Mall Fortune Town

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชัน 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66(0) 2641-1314  แฟกซ์ +66(0) 2641-1315

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ RAZER สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

สินค้าแบรนด์ SanDisk สามารถเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  +66(0) 2553-8888 / แฟกซ์ +66(0) 2578-8181

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา IT Mall Fortune Town

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชัน 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66(0) 2641-1314  แฟกซ์ +66(0) 2641-1315

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา ซีคอนสแควร์

อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 ห้อง ITB41 ชั้น B1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ +66(0) 2721-8971 แฟกซ์ +66(0) 2721-8972

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX  สาขา เซียร์รังสิต

ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2992-6910-1 แฟกซ์ +66(0) 2992-6911

เวลาทำการ ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา เชียงใหม่

K Park Business Center
เลขที่111/87  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองหอย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-284023 , 090-9805317

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา พิษณุโลก

234/2-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66(0) 5524-8999  แฟกซ์ +66(0) 5525-1556

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา ขอนแก่น

672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

672/42-44 Klang Muang Rd., T.Nai Muang, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000

โทรศัพท์ +66(0) 4332-2750-1

แฟกซ์ +66(0) 4332-2752

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา นครราชสีมา

179/31 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์ +66(0) 4427-1365 , +66(0) 4492-2808-9 , 090-980-5302

แฟกซ์ +66(0) 4427-1906

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

บริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/119 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ +66(0) 7721-2932-3,+66(0) 7728 3955

แฟกซ์ +66(0) 7727-4845

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.00 น. เสาร์ 9.00 - 15.30 น. (เปิดเฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)

ศูนย์บริการ SYNNEX สาขา หาดใหญ่

119  ซอย 10 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-895039 ,  090-9805305

แฟกซ์ +66(0) 7442-9375

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น., วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ที่ 2 ของเดือน)