ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

โทร 02-553-8899 หรือ Synnex Care 1251

กรุณาเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการสอบถาม
 
 
 
 

*กรุณาระบุ หมายเลขแจ้งซ่อม (MT#)หรือ Serial Number ของสินค้าในช่อง “รายละเอียด” เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ*