สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  025538899 / SYNNEX CARE 1251

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30. – 18.00 น.

 

ศูนย์บริการ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง