ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า Network อย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลักดันยอดขายสาขา พร้อมดูแลทีมงานบริการหลังการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการนำเสนอ สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ
 • สามารถสัมภาษณ์และฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

หน้าที่หลัก :

- นำเสนอและผลักดันยอดขายตาม Target ในเขตพื้นที่นครราชสีมา และใกล้เคียง - ทำงานร่วมกับ IN HOUSE SALES (พนักงานขายทางโทรศัพท์) - สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า - แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแคมเปญด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Web Analytic Tool, Google Adwords
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking
 • มีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่หลัก :

- คิดกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดของบริษัท - วางแผน วิเคราะห์ผล นำเสนอวิธีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองความ ต้องการ ด้านการตลาด ของบริษัท และ ลูกค้า - ดูแลงาน Digital Marketing ทางสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการประสานงาน สื่อสารข้อมูล ที่ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนเกี่ยวกับสินค้า IT (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่หลัก :

- สนับสนุนการทำงานบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่นการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งช่องทาง B2B และ B2C - ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่อง เนื้อหาของสินค้าในช่องทางออนไลน์ต่างๆ - จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับ Product Manager และ Graphic design

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Marketing Concept ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารการตลาด Website และ Social network
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทักษะภาษาอังกฤษและ Microsoft Office ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาด online สินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

ดูแลแล พัฒนา ช่องทาง Online Marketing วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า บริการ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง online marketing initiatives ประสานงานการตลาด on-line marketing campaign (Web Order) และงาน operations ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้

หน้าที่หลัก :

-จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก -ตรวจรับสินค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ การใช้งาน Program ดังนี้ Adobe Photoshop,Adobe XD,Illustrator,Lightroom,
 • Angular,HTML5,CSS3,Java script,Type scrippt,.NET Framework, Magento E-commerce
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและสามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หน้าที่หลัก :

• ออกแบบหน้าจอการใช้งานสำหรับ Website Application และ Mobile Application • พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบ Back-End ในการดึงข้อมูลมาแสดงโดยใช้ Angular Js • พัฒนาระบบ Mobile Application • หากเคยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Magento E-commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • Education background in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related fields.
 • Minimum 3 years’ experience in investment banking or related fields
 • Having knowledge in M&A, due diligence, financial analysis, valuation and feasibility study.
 • Strong financial modelling skills.
 • Interpersonal skills, ability to communicate with people of different cultures and backgrounds.
 • Organizational and time-management skills.
 • Negotiation and presentation skills.
 • Fluent in English both written and verbal.
 • Goal-Oriented, Unity, Learning, Flexible.

หน้าที่หลัก :

• Conducting feasibility study and identifying the investment opportunities of potential project(s) including risk analysis and financial analysis. • Preparing papers/ presentations in relation to the potential project(s) for management’s report. • Preparing letters and agreements to support the project negotiation and development. • Conducting and preparing documents for the project bidding proposal. • Preparing project status and updating presentation for the executive and board of committee. • Managing and involved in M&A, due diligence process and conducting financial models & valuation. • Other works as assigned in relation to business development.

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่