1 IT DISTRIBUTION

Apply Job Vacancy

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแคมเปญด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Web Analytic Tool, Google Adwords
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking
 • มีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่หลัก :

- คิดกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดของบริษัท - วางแผน วิเคราะห์ผล นำเสนอวิธีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองความ ต้องการ ด้านการตลาด ของบริษัท และ ลูกค้า - ดูแลงาน Digital Marketing ทางสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารธุรกิจ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Project Sales ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี หากเป็นธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการขายสินค้า IT Solutions มีทักษะเจรจาต่อรอง
 • ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่ดี
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ สามารถเดินทาง Trip ภาคใต้ได้เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานเสาร์ที่กำหนดของบริษัทได้ เสาร์สัปดาห์ที่ 2
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่หลัก :

• วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มสินค้า IT Solutions ของบริษัท • แนะนำ compile สเป็คสินค้า IT รักษา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า • ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว • ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม PS,Ai,AE หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะการจัด Layout คุม Mood &Tone ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม ชอบออกไอเดียใหม่ๆ
 • มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนด
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่หลัก :

ออกแบบ Artwork,Banner,Ads infographics

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ การใช้งาน Program ดังนี้ Adobe Photoshop,Adobe XD,Illustrator,Lightroom,
 • Angular,HTML5,CSS3,Java script,Type scrippt,.NET Framework, Magento E-commerce
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและสามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หน้าที่หลัก :

• ออกแบบหน้าจอการใช้งานสำหรับ Website Application และ Mobile Application • พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบ Back-End ในการดึงข้อมูลมาแสดงโดยใช้ Angular Js • พัฒนาระบบ Mobile Application • หากเคยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Magento E-commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ -ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี -จัดทำงบประมาณและรายงานเปรียบเทียบงบประมาณประจำเดือน/ปี -ตรวจสอบการยื่นแบบภาษี/รายงาน ประจำเดือน/ปี แก่สรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า -ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีและสรรพากร -ประสานงาน,ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับการทำงานของโปรแกรมบัญชี -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่