ซินเน็คฯ เชิญคนไทยร่วมโครงการ "SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน” บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือแพทย์ และผู้ป่วยสู้ภัยโควิด-19

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เชิญคนไทยร่วมสมทบทุนโครงการ "SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เกิดคลัสเตอร์ของการติดเชื้อ และแพร่ระบาดใหม่ในกลุ่มสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีความต้องการเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ซินเน็คฯ และพาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจไอที เทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งกำลังใจ และร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ปอด เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษา และช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิดให้ผ่านวิกฤตไปได้โดยเร็วที่สุด โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ชื่อบัญชี "SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน" เลขที่ 400-1-32726-7 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ คลิกที่ https://bit.ly/3uk5RTR หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ donate.covid19@synnex.co.th, facebook : SynnexThailand หรือโทร Synnex Care 1251