ซินเน็คฯ ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 63 ตอกย้ำการเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่างมีคุณภาพ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยซินเน็คฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ที่พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ตอกย้ำการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและพันธมิตร ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการลงทุนบริษัทที่มีคุณภาพ