เลือกใช้โน้ตบุ๊ก Trusted by Synnex วันนี้ มีเครื่องสำรองให้ใช้ฟรี! ระหว่างซ่อม

                หากต้องส่งซ่อมโน้ตบุ๊ก วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะไม่มีโน้ตบุ๊กใช้งาน เพราะหากคุณเลือกใช้โน้ตบุ๊กที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ซินเน็คฯ ที่มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Trusted by Synnex คุณสามารถใช้บริการสุด Exclusive ภายใต้ Campaign ที่มีชื่อว่า “Synnex Notebook Premium Service” เพื่อขอรับโน้ตบุ๊กสำรองไว้ใช้งานระหว่างการซ่อมได้ เพียงแค่แจ้งความประสงค์กับศูนย์บริการซินเน็คฯ เท่านั้น

                บริการโน้ตบุ๊กสำรองใช้งานระหว่างซ่อมนี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ

                1. โน้ตบุ๊กที่ลูกค้านำมาซ่อมจะต้องเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายภายใต้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Trusted by Synnex หรือจัดจำหน่ายโดยบริษัท ซินเน็คฯ เท่านั้น นั่นคือโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นๆ จะต้องสามารถตรวจสอบและค้นหารายละเอียดจากระบบ โดยใช้ Serial Number ของเครื่องได้    

                2. โน้ตบุ๊กที่นำมาซ่อม จะต้องเป็นเครื่องที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันจาก Brand นั้นๆเท่านั้นจึงจะเข้าเงื่อนไขได้รับบริการนี้

                3. ลูกค้าจะต้องนำเครื่องมาส่งซ่อมด้วยตัวเอง เฉพาะที่ศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั้ง 11 สาขาเท่านั้น ได้แก่ศูนย์บริการที่สำนักงานใหญ่ ถนนสุคนธสวัสดิ์, สาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า, เซียร์รังสิต, ซีคอนสแควร์, ไอทีมอล ฟอร์จูนทาวน์ และสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี และสงขลา (หาดใหญ่)

                4. โน้ตบุ๊กที่นำมาส่งซ่อม จะต้องเป็นเครื่องที่ศูนย์บริการประเมินแล้วว่า จะต้องใช้เวลาดำเนินการซ่อมนานกว่า 3 วัน

                5. หากลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้โน้ตบุ๊กสำรองระหว่างการซ่อม ลูกค้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในการขอใช้เครื่องทดแทนจากบริษัท ซินเน็คฯ ตัวอย่างเช่น

                                - บริษัท ซินเน็คฯ จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมเกิดการสูญหาย

                                - ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

                                - ลูกค้าจะต้องยอมเสียค่าปรับหากนำโน้ตบุ๊กสำรองใช้ระหว่างซ่อมมาส่งคืนล่าช้าเกินกำหนดเวลา

                                ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เหลือจากนี้ สามารถตรวจสอบได้จากศูนย์บริการซินเน็คฯ ที่นำเครื่องมาส่งซ่อม

                6. เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรโน้ตบุ๊กสำรองให้ใช้งานระหว่างซ่อม

ขั้นตอนการยืมโน้ตบุ๊กสำรองใช้งานระหว่างซ่อม

                เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการซินเน็คฯ ตรวจสอบแล้วว่า โน้ตบุ๊กที่ลูกค้านำมาซ่อมเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ซินเน็คฯ และโน้ตบุ๊กดังกล่าวนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกัน ซึ่งเมื่อประเมินแล้วว่าการซ่อมจะใช้เวลานานกว่า 3 วัน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้โน้ตบุ๊กสำรองระหว่างซ่อมจากศูนย์บริการได้ โดยปฏิบัติดังนี้

                1.) อ่านรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการยืมโน้ตบุ๊กสำรองใช้งานให้เข้าใจ รวมทั้งตรวจสอบรายการยืมว่าถูกต้อง แล้วลงชื่อในสัญญายอมรับเงื่อนไข เพื่อนำโน้ตบุ๊กสำรองไปใช้งานระหว่างซ่อม

                2) หลังจากที่โน้ตบุ๊กเครื่องที่ลูกค้าส่งซ่อม ได้รับการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริการจะโทรแจ้ง และส่ง SMS แจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้าเข้ามารับโน้ตบุ๊กที่ส่งซ่อมคืน โดยลูกค้าจะต้องนำเครื่องสำรองมาคืนภายในระยะเวลา 3 วันทำการ

                3) เมื่อนำโน้ตบุ๊กสำรองใช้งานระหว่างซ่อมมาส่งคืน เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการจะนำเครื่องที่นำมาคืนไปตรวจสอบ หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

โน้ตบุ๊กที่ร่วมรายการ

                ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้งานโน้ตบุ๊กสำรองระหว่างซ่อมได้ โดยโน๊ตบุ๊คที่นำมาซ่อม จะต้องเป็นเครื่องที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ซินเน็คฯ เท่านั้น โดยต้องสามารถตรวจสอบและค้นหารายละเอียดจากระบบของบริษัทฯ โดยใช้ Serial Number ของเครื่องได้ โดยมี Brand ต่างๆ ที่เข้าร่วมรายการดังต่อไปนี้

  • โน้ตบุ๊กกลุ่มคอนซูมเมอร์ ประกอบด้วยโน้ตบุ๊กจาก Asus, Dell, HPI, Lenovo, Huawei และ MSI
  • โน้ตบุ๊กกลุ่มคอมเมอร์เชียลจะประกอบด้วยโน้ตบุ๊กจาก Acer, Dell, HPI และ Lenovo

*** หมายเหตุ: โน้ตบุ๊กของแอปเปิลไม่เข้าร่วมรายการนี้

โน้ตบุ๊กสำรองใช้งานระหว่างซ่อม

                โน้ตบุ๊กเครื่องสำรองที่มีให้ใช้งานระหว่างซ่อม  ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยเครื่องจะมีระบบปฏิบัติการ Windows 10 และโปรแกรม Office ลิขสิทธิ์แท้ของไมโครซอฟท์ติดตั้งมาให้แล้ว (โปรแกรมพื้นฐานที่มีให้จะประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และ Google Chrome) และในเบื้องต้นเครื่องสำรองนี้จะมีจำนวนกว่า 25 รุ่นที่มาพร้อมกับขุมพลังที่เหนือชั้นกว่าจากซีพียูอินเทล โดยหลักการพิจารณาว่าลูกค้าจะได้เครื่องสำรองรุ่นใดไปใช้งานจะขึ้นอยู่กับแบรนด์ของโน้ตบุ๊กที่นำมาซ่อมเป็นสำคัญ แต่ในกรณีที่เครื่องแบรนด์ที่นำมาซ่อมไม่มีให้เลือก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยเครื่องที่เลือกให้จะพยายามให้มีขีดความสามารถที่ใกล้เคียงกับเครื่องที่ลูกค้านำมาซ่อมมากที่สุด

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Synnex Care 1251

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.synnex.co.th/th/service/service_center.aspx


Press Release