เฝ้าระวัง COVID-19 ด้วยระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนจาก Dahua

                ฝุ่น PM 2.5 ยังไม่ทันจาง ชีวิตของผู้คนบนโลกก็ถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของไวรัสครั้งใหญ่ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญก็คือจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ จะไปสิ้นสุดลงเมื่อใด

                เมื่อมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น แน่นอนว่านอกจากการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้ว การเฝ้าระวังก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID-19 นั้นมักจะมีไข้สูง (สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ดังนั้นการเฝ้าระวังของหน่วยงาน องค์กรหรือสถานที่ต่างๆ จึงจัดให้เจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่ตรวจวัดไข้ผู้ที่ผ่านเข้าออกหรือสัญจรไปมา โดยใช้เครื่องวัดไข้แบบมือถือ แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้ก็มีความเสี่ยง เพราะผู้ทำการตรวจวัดมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ และทำได้ช้า ดังนั้นจะดีกว่าไหมหากจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ตรวจวัดได้อย่างปลอดภัยและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อน

                หนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนและเห็นผลในทางปฏิบัติแล้วก็คือ การใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนระบบอัตโนมัติ ที่ในขณะนี้ก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน หรือบริเวณที่มีผู้คนสัญจรเข้า-ออกไปมาเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นสนามบิน สถานีรถโดยสารสาธารณะ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถคัดกรองและตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือวัดไข้แบบ Forehead Thermometer ที่เป็นแบบมือถือโดยใช้เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ต้องตรวจวัดคนจำนวน 5,000 คน อาจจะต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงครึ่ง (หรือมากกว่านี้) แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนอย่างเช่นระบบโซลูชั่นของ Dahua จะทำได้ภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น  นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ และผลที่ได้จากการตรวจวัดก็มีความแม่นยำสูง โดยมีโอกาสคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 0.3 องศาเซลเซียสเท่านั้น

                การใช้กล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อน จะทำให้ทราบถึงระดับความร้อนของแต่ละคนที่เดินผ่านไปมาได้ทันที โดยดูจากภาพและการรายงานผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากมีคนหนึ่งคนใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ ระบบก็มีการแจ้งเตือนทันที โดยการตรวจวัดความร้อนของกล้องจะอาศัยการรับรู้และการตรวจจับระดับแสงอินฟาเรดที่มีความยาวคลื่นในช่วง 7.5-14 ไมครอนที่ร่างกายปล่อยออกมา ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ชนิดพิเศษที่มีส่วนประกอบที่เรียกว่า Microbolometer จำนวนมาก แปลงค่าแสงที่ตรวจวัดได้เป็นอุณหภูมิและแสดงผลออกมาเป็นภาพความร้อนที่มีสีต่างๆ ตามระดับอุณหภูมิ

 

    

โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนจาก Dahua

                การเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 ด้วยการใช้โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดของ Dahua ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้คนที่ผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ จะทำให้สามารถการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และที่ดีกว่านั้นก็คือ โซลูชั่นนี้ยังเป็นระบบอัตโนมัติที่มีการแจ้งเตือนทันที หากตรวจพบว่ามีคนหนึ่งคนใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ รวมทั้งยังการเก็บบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับการติดตามและตรวจสอบย้อนหลังด้วย

                ภายในโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อน สำหรับคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 นี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญ 3 อย่างคือ

  1. กล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อน Dahua DH-TPC-BF3221 (หรือรุ่นอื่น)
  2. อุปกรณ์สำหรับการปรับเทียบระดับอุณหภูมิ Blackbody JQ-D70Z
  3. เครื่องบันทึกวิดีโอ Dahua DHI-NVR5216-16P-I สำหรับบันทึกภาพที่ได้จากการตรวจจับของกล้อง

                อุปกรณ์ทั้ง 3 นี้จะทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีซอฟต์แวร์ DSS Express สำหรับควบคุมการทำงานต่างๆ ทั้งการแสดงภาพขณะทำการตรวจวัด และการบันทึก เพื่อติดตามและตรวจสอบภายหลัง

                ระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนข้างต้นนี้ เป็นโซลูชั่นที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องมี หากต้องการระบบการเฝ้าระวังและการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เพราะไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อจากสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเหมือนกับวิธีการวัดไข้ด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ที่เป็นการใช้เครื่องมือวัดไข้ ซึ่งต้องใช้มือถือและเจ้าหน้าที่ต้องคลุกคลีอยู่กับผู้ที่ได้รับเชื้อตลอดเวลา นอกจากนี้โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และสามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคารและพื้นที่ทางเดินที่มีการสัญจรไปมา รวมทั้งเป็นระบบอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นในสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่หน่วยงานใดๆ จะมีไว้ใช้เพื่อเฝ้าระวัง เพราะการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะทำได้อย่างไร ในเมื่อการยังใช้คนทำหน้าที่คัดกรองยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดอยู่

 

*** สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชั่นกล้องตรวจวัดความร้อน Dahua เพิ่มเติมได้ที่ Synnex Care 1251 หรือติดต่อ thitikorn_k@synnex.co.th โทร. 090-980-5263

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.dahuasecurity.com/Thermal


TECH INSIGHT