ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

หมายเลขเครื่อง Serial / IMEI: *
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ (เช่น. 15/07/2563): *
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15 ก.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2564
กรุณาแนบไฟล์ ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี: *
รองรับไฟล์ .png , .jpg , .jpeg , .bmp , .pdf , .xls , .xlsx , .doc , .docx