CSR News
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ พร้อมทุนการศึกษาแก่บ้านนกขมิ้น
Back
คุณสุธิดา มงคลสุธี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะผู้บริหาร และชมรมจิตอาสา บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการรวมพลคนใจดี ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 คันรถบรรทุก และเงินสดจำนวน 30,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี ครูอ๊อด สุรชัย สุขเขียวอ่อน (ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น) เป็นผู้รับมอบ
Next
CSR News
ซินเน็คฯ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน บริจาคสิ่งของ พร้อมทุนการศึกษาแก่บ้านนกขมิ้น
คุณสุธิดา มงคลสุธี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะผู้บริหาร และชมรมจิตอาสา บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดโครงการรวมพลคนใจดี ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 คันรถบรรทุก และเงินสดจำนวน 30,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี ครูอ๊อด สุรชัย สุขเขียวอ่อน (ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น) เป็นผู้รับมอบ