ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- วางแผน ดำเนินการ บริหารสินค้า พัฒนาการตลาดของสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย - ดูแลภาพลักษณ์สินค้า ข้อความ Ads ที่ใช้ประกอบและบริหารงบประมาณ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ยอดขาย กำไร กิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์ได้ดี - ประสานงาน ประชุมกับทีมงาน ลูกค้า Vendor และทีมงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆในงานการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในงานที่เหมาะสม - และหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,Graphip ,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web Designer อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม ที่เกี่ยวกับการออกแบบได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่หลัก :

ออกแบบเว็บไซต์ตลอดจนงาน Graphic ต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ปรับปรุงเนื้อหาและจัดการข้อมูลบนเว็ปไซต์ Web Inerface , Arwork และงานกราฟฟิคอื่นๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย

คุณสมบัติ :

 • Male/ Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as Presales Engineer with PC / Server /Storage/ Network Products Group
 • Have CCNA Expert sale Certificate
 • Have a Good Team player, Customer Focus, Relationship Building, Eager to learn & develop skills
 • Good communication skills (presentations, meetings)
 • Eager to learn & develop, Versatility and Resilience
 • Strong Affinity with latest technologies, Leadership and Motivation

หน้าที่หลัก :

Responsibilities: Interact with customer to learn about the Commercial customer’s technical requirements Deliver customized presentations and communications to customers to share & develop technical knowledge Provide demo’s on advanced technologies with resellers & end-users Identify and engage appropriate post-sales support resources Develop POC, including presentation and documentation of test results Present technical components of Cisco solutions to customer Collaborate with Product-marketing team on reseller events Support partners with technical requirements on Projects Interact with Product Manager to learn about new products and identify new solution opportunities Develop an advanced understanding of the various types of architectures and how they’re interconnected Ensure the features, benefits, and architectural impact of Cisco technology are understood and valued Position the appropriate Cisco services for customers to consider when deploying a technology solution Establish advanced knowledge in Routing & Switching and Networking Platform Design

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี**
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้างอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • สาขาที่เปิดรับ
 • ประจำ บิ๊กซี ,ออฟฟิศเมท ,B2S ,พาวเวอร์บาย ,โลตัส เขต กทม.และปริมณฑล

หน้าที่หลัก :

บริการลูกค้า แนะนำขายสินค้า IT(โทรศัพท์มือถือ HUAWEI,Notebook ,Printer ) ให้กับลูกค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ คอยดูแลสินค้าคงเหลือหรือเติมสินค้าเพื่อขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดีมาก
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

หน้าที่หลัก :

บริหารจัดการติดตามหนี้ ตัดชำระหนี้ลูกค้า ติดตามใบลดหนี้จากการคืนสินค้า รายงานปัญหาจากการติดตามหนี้และแนวทางที่ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 25- 36 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน WINDOW และ WEB APPLICATION อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม DOT Net , DEVELOPMENT PLATFORM ,C# และ มีความรู้ด้าน MS DYNAMIC AX, MS-SQL SERVER 2008, T-SQL, JAVA SCRIPT,AJAX และ SSRS
 • ทำงานเชิงรุก มีทีมเวิร์คที่ดี ยืดหยุ่นเรื่องเวลางาน
 • มีทักษะในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่หลัก :

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ ERP (Microsoft AX)เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ดูแลระบบ Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน 4. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆของ Cloud Solutions เช่น ระบบ CRM ระบบอื่นๆตาม requirement

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่