ข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลการตรวจเช็คประกัน
IN WARRANTY EXPIRY DATE BY SERIAL NUMBER
ข้อมูลการรับประกันสินค้าจาก Serial Number
  • ข้อมูลที่จะใช้ในการค้นหาคือ serial number โดยส่วนใหญ่ จะเป็น ตัวอักษร หรือตัวเลข ที่พิมพ์ต่อจาก คำว่า S/N , SN , serial , serial number
  • ข้อควรระวัง

a) ระวังการพิมพ์ผิด ระหว่าง 0 (เลขศูนย์) กับ O (อักษรตัวโอ)

b) MTXXXXX, COAXXXX, GGXXXXX คือเลขที่เอกสารไม่ใช่ serial number

  • ตำแหน่ง serial number ของ HD ส่วนมากจะปรากฎตำแหน่งตามรูป

Check serial number

Check serial number

  • ตำแหน่ง serial number ของ MAINBOARD ส่วนมากจะปรากฎตำแหน่งตามรูป

Check serial number

  • ตำแหน่ง Serial Number ของการ์ดจอ ASUS

Check serial number

 

 

 

  •  

 

warrantycondition.jpg