ซินเน็คฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน THSI ปี 64 สร้างองค์กรยุคดิจิทัล สู่ไอทีอีโคซิสเต็ม ภายใต้กรอบ ESG

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็มของประเทศ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งการได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรยุคใหม่ ปรับกลยุทธ์สู่ Digital Transformation ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤต รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบริหารธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า ควบคู่นโยบายด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อพัฒนาองค์กรที่มอบคุณค่าให้สังคม และมุ่งสู่ผู้นำไอทีอีโคซิสเต็มอย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนกลยุทธ์การบริหารงานอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์อันก้าวไกล และสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนให้นักลงทุนที่อยู่เคียงข้างได้อย่างมั่นใจ