ซินเน็คฯ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ SYNNEX Together Stronger ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณพลังน้ำใจคนไทย พาร์ทเนอร์ และพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบในโครงการ "SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน" ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีคุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเน็คฯ เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาครวมจำนวน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ และ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564