ซินเน็คฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เคาะจ่ายปันผลรวมทั้งปีที่ 0.54 บาท/หุ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ ซินเน็คฯ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 457.58 ล้านบาท ย้ำการเป็นหุ้นปันผลเด่นที่ตอบแทนผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ และสะท้อนความเชื่อมั่นภาพรวมธุรกิจไอทีและสินค้าเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดขั้นสูงสุด ตามนโยบายการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข