ลูกค้า Xiaomi เข้ารับบริการหลังการขายสินค้าที่ศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

บริษัท เสี่ยวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Xiaomi ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก เพิ่มช่องทางบริการหลังการขายอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเสี่ยวหมี่ในประเทศไทย สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการผ่านศูนย์บริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ไอทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันกับทางแบรนด์ สะท้อนถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex” และโอกาสความร่วมมือระหว่าง ซินเน็คฯ และเสี่ยวหมี่ต่อไปในอนาคต ลูกค้าเสี่ยวหมี่สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการหลังการขายได้ที่ศูนย์บริการที่เป็นสาขาของ ซินเน็คฯ ใกล้บ้านท่าน 10 แห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.synnex.co.th, fb/synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251