ซินเน็คฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP บริษัทผู้ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ และมือสองยี่ห้อต่าง ๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นวันแรก และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยมีคุณสุธิดา มงคลสุธี CEO พร้อมกับคุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ซินเน็คฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดการ (Chief Administration Officer) NCAP ร่วมในงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง NCAP เป็นกิจการร่วมค้าที่ บมจ. ซินเน็คฯ ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่สองจำนวน 240 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.67 เป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมสำหรับการลงทุน และความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี จึงเป็นโอกาสสำหรับ NCAP ในการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งซินเน็คก็จะได้รับผลประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ NCAP ตามไปด้วย