TBSP จัดงานสัมมนา “Blockchain for Authentication and Traceability” โอกาส และความท้าทายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ ทีบีเอสพี ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้นำธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านการปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดงานสัมมนา “Blockchain for Authentication and Traceability” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นถึงโอกาส และความท้าทายในการประกอบธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกับ บริษัท บิทคับ บล็อคเชนเทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณ อำนาจ บุญขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อคเชนเทคโนโลยี จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) และคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (ลำดับที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดงาน และให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม The Society ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงานมีการจัดสัมมนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Smart Label & Solutions) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากสินค้า ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ และหนังสือรับรองต่างๆ โดยอาศัยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงแบบครบวงจร และได้เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาเครือข่ายด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อคเชน ที่เกิดจากความร่วมมือของ ทีบีเอสพี และบริษัท บิทคับ บล็อคเชนเทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัย และป้องกันข้อมูลเสียหาย ซึ่งเมื่อบางส่วนของระบบเสียจะไม่ส่งผลให้การทำงานของทั้งระบบล่ม (Has no single point of failure) อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจแบบเรียลไทล์ อาทิ เช่น ระบบติดตามและตรวจสอบสถานะ (Track & Trace solution), ระบบตรวจสอบรับรองสินค้า (Authentication) และระบบเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูล (Blockchain) เทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีส่วนสำคัญในการบันทึกรหัสยืนยันตัวตน และสถานะของสินค้าบนการบันทึกแบบกระจาย (Distributed Ledger) ทำให้ผู้ใช้ และผู้ผลิตมีความมั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ถูกเก็บรักษาไว้ถูกต้อง และไม่สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์เครื่องสำอาง และยา, รับรองความถูกต้องของข้อมูล และอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยสู่สากล นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจาก Blockchain Centre Bangkok ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาความรู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทยที่ค้นคว้าพัฒนา และผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล