ซินเน็คฯ จัดกิจกรรมตลาดเปิดท้ายการกุศล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 คอนเซปท์ “SYNNEX THE ONE ปันความสุข”

บริษัท ซินเน็ค ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร ภายใต้คอนเซปท์ “SYNNEX THE ONE ปันความสุข” จัดกิจกรรมตลาดเปิดท้ายการกุศล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปสู่พนักงานทุกระดับ ภายในงานมีกิจกรรมการกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประมูล และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากผู้บริหาร การออกร้านสินค้าอุปโภคบริโภคในราคามิตรภาพจากเพื่อนพนักงาน ดนตรีเปิดหมวกการกุศล พร้อมกิจกรรมปันสุขเยาวชนให้กับบุตรหลานของพนักงานในองค์กร โดยมี คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และคุณคุณทศพร นิษฐานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (ที่ 4 จากขวา) นำคณะผู้บริหารร่วมเปิดตลาด ณ บมจ.ซินเน็คฯ (สำนักงานใหญ่) ถ.สุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุน CSR ของบริษัทฯ สำหรับใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ด้านสังคมต่อไป