SYNNEX CLEARANCE SALE 2020 (เคลียร์รอบนี้ ตีป้อมกระจาย)

ซินเน็คฯ ยกทัพสินค้าเกมมิ่ง – ไอที ลดทั้งคลังสูงสุด 90% ในงาน “SYNNEX CLEARANCE SALE 2020” เริ่ม 21 - 22 พฤศจิกายนนี้!

วันที่  21/11/2020 00:00:00  ถึง  22/11/2020 00:00:00  เวลา  09:00:00 - 16:30:00
ซินเน็คฯ สำนักงานใหญ่ ถ.สุคนธสวัสดิ์ -