THAILAND COMMART JOY 2019

มาสัมผัสและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตคอนเนคที่เหนือกว่า ในงาน THAILAND COMMART JOY 2019 งานแสดงสินค้าไอที และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอันดับ 1 ของไทย

วันที่  04/07/2019 00:00:00  ถึง  07/07/2019 00:00:00  เวลา  10:00:00 - 20:00:00
ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98 – 99 -