Synnex Volunteer
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยรับมือสถานการณ์โควิด-19
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าสินค้าไอทีระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมกับ Dahua (ต้าหัว) แบรนด์ชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด สนับสนุนระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” (ต้าหัว เทอร์มอล โซลูชัน) ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ส่งมอบโซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในตัว ตรวจจับอุณหูมิได้อย่างแม่นยำ แจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงบันทึกบุคคลผ่านเข้าออก ด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์ ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ สำหรับนำไปใช้ในกิจการของสำนักนายกรัฐมนตรีรับมือสถานการณ์ โควิด-19 ได้รับเกียรติจากคุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย Mr. Cai Lujie, Country Manager Dahua Technology Co.,Ltd. (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบ พร้อมสาธิตรูปแบบการใช้งาน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้
Synnex Volunteer
ซินเน็คฯ ร่วมกับต้าหัว ส่งมอบระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” แก่สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยรับมือสถานการณ์โควิด-19
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าสินค้าไอทีระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมกับ Dahua (ต้าหัว) แบรนด์ชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด สนับสนุนระบบตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะ “Dahua Thermal Solution” (ต้าหัว เทอร์มอล โซลูชัน) ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ส่งมอบโซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในตัว ตรวจจับอุณหูมิได้อย่างแม่นยำ แจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงบันทึกบุคคลผ่านเข้าออก ด้วยการทำงานแบบเรียลไทม์ ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ สำหรับนำไปใช้ในกิจการของสำนักนายกรัฐมนตรีรับมือสถานการณ์ โควิด-19 ได้รับเกียรติจากคุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย Mr. Cai Lujie, Country Manager Dahua Technology Co.,Ltd. (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบ พร้อมสาธิตรูปแบบการใช้งาน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้