CSR News
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
Back
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าสินค้าไอทีระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยงไว้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยพนักงานซินเน็คฯ ได้ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 1,200 ชิ้น เพื่อมอบร่วมกับหน้ากากอนามัยจำนวน 400 ชิ้น และหนังสือสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อ่านระหว่างที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากคุณอาภรณ์ สมจิตร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีคณะกรรมการ CSR ตัวแทนจากบมจ.ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อเร็วๆนี้
Next
CSR News
ซินเน็คฯ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าสินค้าไอทีระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มอบ Face Shield และหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ทำงานภายใต้ความเสี่ยงไว้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยพนักงานซินเน็คฯ ได้ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 1,200 ชิ้น เพื่อมอบร่วมกับหน้ากากอนามัยจำนวน 400 ชิ้น และหนังสือสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อ่านระหว่างที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากคุณอาภรณ์ สมจิตร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีคณะกรรมการ CSR ตัวแทนจากบมจ.ซินเน็คฯ ร่วมส่งมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อเร็วๆนี้