Smart Classroom Solution ระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับสถานศึกษายุคใหม่

                ปัจจุบันในภาคการศึกษาให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการศึกษาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนไปค่อนข้างมาก และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และผู้สอนมีสื่อหลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อรองรับรูปแบบการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้สอน จึงต้องใช้ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีองค์ประกอบหลักๆ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ เช่น ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ทบอร์ด ซึ่งสมาร์ทบอร์ดของ ViewSonic สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยสมาร์ทบอร์ดของ ViewSonic มีเทคโนโลยี Interactive Display ความคมชัดระดับ 4K สีสันสดใส และระบบสัมผัสแบบ 20 จุด สามารถใช้งานได้ 10 คนพร้อมกันเพื่อการเขียน วาด โดยใช้นิ้วแทนแทน stylus และ มาพร้อมซอฟต์แวร์ myViewBoard ผู้ใช้งานสามารถเขียน แก้ไขเอกสารต่างๆ บนจอภาพขนาดใหญ่ได้แบบ real-time และ เพิ่มขุมพลังของสถาปัตยกรรมวินโดวส์ ด้วยการติดตั้ง Slot-in Windows PC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม  ซีพียูรุ่น i5 vPro ของ Intel Core i5 vPro พร้อมที่เก็บข้อมูล SSD ขนาด 128GB ได้รับการรับรอง Intel Unite

 

                ช่วยให้สามารถใช้ช่วงเสียงของโปรแกรมวินโดวส์ได้เต็มรูปแบบ รวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ myViewBoard ที่รันบนคลาวด์ที่ช่วยให้ใช้งานกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้เต็มประสิทธิภาพทั้งระบบ และสามารถเชื่อมต่อกับ Logitech Camera เพื่อใช้กับงานด้าน VDO Conference สำหรับการประชุมทางไกล หรือการเรียนแบบออนไลน์ได้อีกด้วย

                สำหรับโรงเรียนที่มีวิวบอร์ดหลายเครื่อง การบริหารจัดการระยะไกลทำได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์ vController และพอร์ตอนุกรม RS-232 ในตัวของจอแสดงผล สามารถเปิด/ปิดจอแสดงผล ตั้งค่าและปรับเวลาเปิด-ปิดแต่ละครั้งได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์การใช้งานจากสถานีควบคุมระยะไกลเพียงจุดเดียว

 

แบรนด์สินค้าหลัก: Viewsonic

แบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้อง: Logitech, Delta, CommScope, Microsoft

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Synnex Care 1251 หรืออีเมล์ iotinfo@synnex.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.viewsonic.com/us/products/shop/viewboard/interactive-display-viewboards.html