ซื้อสินค้า Trusted by Synnex วันนี้ รับความคุ้มครอง 2 ชั้น

                บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีครบวงจร จัดแคมเปญจ์พิเศษ “Trusted by Synnex Double Protection มั่นใจให้ความคุ้มครอง 2 เท่า” เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้ใจเลือกใช้สินค้าไอทีที่มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Trusted by Synnex โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าไอทีที่มีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ Trusted by Synnex ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ดังนี้คือ

                ความคุ้มครองที่ 1 รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 เดือน จากระยะเวลารับประกันตามปกติ

                ความคุ้มครองที่ 2 รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองโดย AIG

 

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเพิ่ม

                1. ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องซื้อสินค้าไอทีหรือสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการ* ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

                2. รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เป็น End User ที่ซื้อเพื่อการใช้งานเท่านั้น ร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่าย หรือนิติบุคคลใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้

                3. สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.synnex.co.th/SYNNEXxAIG โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

                - สแกน QR Code ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน

                - ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยระบุ Serial Number ของสินค้า (หรือหมายเลข IMEI ถ้าเป็นสมาร์ทโฟน) วันที่ซื้อ, แนบภาพถ่ายใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับร้านค้า รายการสินค้าและวันที่ซื้อ ซึ่งระบุวันที่ (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564)

                - ระบุสถานที่ (ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย) และจังหวัดที่ซื้อ

                - กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

                - ยอมรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันสินค้าเพิ่ม 1 เดือนและยอมรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุโดย AIG

                - รับรหัสการลงทะเบียน และรอรับอีเมล์ยืนยัน       

                4. สินค้า 1 Serial Number สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

                5. Serial Number ของสินค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ถูกต้อง จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 เดือน โดยนับจากเงื่อนไขประกันสินค้าเดิมที่ผู้ผลิตให้

                6. การรับสิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

                7. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

                8. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายหรือการลงทะเบียนสินค้าได้ที่ Synnex Care Call Center 1251 กด 1 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. เท่านั้น

                9. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเงื่อนไขการคุ้มครองของกรมธรรม์ โดยการรับประกันอุบัติเหตุจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ทั้งหมด

                10. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ได้ที่ 02-649-1999 ในเวลาทำการ

                11. ในกรณีที่มีการทักท้วง คัดค้าน หรือมีข้อพิพาทใดๆ คณะผู้ดำเนินการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด และ คำตัดสินของคณะผู้ดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด

                12. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเพิ่ม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

                13. เมื่อมีการการลงทะเบียนรับสิทธ์ประกันสินค้านี้ ถือว่าลูกค้ายินยอม ตกลง และรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้กับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

                หมายเหตุ

                - สินค้าจำพวก หมึกพิมพ์ (Inkjet) ผงหมึก (Toner), ตลับผ้าหมึก (Ribbon), แฟลชไดรฟ์, การ์ดหน่วยความจำ, อะไหล่สินค้า,  สินค้าประเภทกระดาษ และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่มี Serial Number เป็นสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้

                - ในกรณีที่ซื้อสินค้า โดยรายละเอียดในใบกำกับภาษีมีรายการสินค้าตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ สามารถใช้สิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับการรับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 เดือนได้ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 5

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุโดย AIG

                - หมายเลขที่บัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้งตลอดรายการ

                - สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้น

                - ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุ 20-70 ปี

                - ความคุ้มครองที่ลูกค้าได้รับ จะคุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหรืออาการที่เป็นมาก่อนการรับความคุ้มครอง

                - คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสูงสุด 100,000 บาท

                - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท / ครั้ง

                - คุ้มครองการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายไม่เกิน 50,000 บาท

                - ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล จากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

                - ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ลงทะเบียน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

                - สิทธิดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำมาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้

                - สิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุของ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (บริษัทประกันภัย)

                - เมื่อมีการลงทะเบียน รับสิทธ์ประกันอุบัติเหตุฟรี ถือว่า ท่านยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุฟรี ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัติส่วนบุคคล

                - เมื่อมีการการลงทะเบียน รับสิทธ์ประกันอุบัติเหตุฟรีนี้ ถือว่า ลูกค้ายินยอม ตกลง และรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้นสามารถโอนจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มายังบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (บริษัทรับประกันภัย) และบริษัทในเครือ ข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวอาจจะมีการใช้งานโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และบริษัทในเครือเพื่อการประมวลผลการสมัครเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ, เพื่อเริ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้เอา ประกันภัย และเพื่อใช้ประโยชน์ในกรณีการเบิกเคลมของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทรับประกันภัยเห็นสมควร

                - ส่งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์, ข้อความสั้นทางการตลาด, ข้อเสนอต่างๆ ทางการตลาด และข้อมูลอื่นใด ที่บริษัทรับประกันภัย, กลุ่มบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทรับประกันภัย อาจส่งให้แก่ สมาชิกเป็นครั้งคราว และหากสมาชิกไม่ต้องการรับข่าวสารอีกต่อไป สามารถยกเลิกได้โดย โทร แจ้งความประสงค์ที่เบอร์ 02-649-1999

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.synnex.co.th/th/ProductRegisteration/AccidentInsuranceConditions.docx


TECH NEWS