ซีพียูเจนเนอเรชั่นที่ 10 ระลอกใหม่จากอินเทล พร้อมแล้วสำหรับโน้ตบุ๊ก

                ซีพียู Core i เจนเนอเรชั่นที่ 10 ของอินเทล ที่ผลิตออกมาสำหรับใช้งานกับโน้ตบุ๊ก ได้ถูกเปิดตัวออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจำนวน 11 รุ่น โดยทุกรุ่นใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 10 นาโนเมตร และเป็นซีพียูภายใต้ชื่อรหัส Ice Lake ทั้งหมด แต่ว่าล่าสุดนี้ อินเทลก็ได้เปิดตัวซีพียู Core i เจนเนอเรชั่นที่ 10 สำหรับโน้ตบุ๊กออกมาใหม่อีก 8 รุ่น และมันก็ทำให้ซีพียูเจนเนอเรชั่นที่ 10 สำหรับโน้ตบุ๊กของอินเทลถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากซีพียู 8 รุ่นที่ออกมาใหม่นี้เป็นซีพียูที่มีชื่อรหัสว่า Comet Lake ซึ่งผลิตออกมาโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 14 นาโนเมตร และใช้พื้นฐานจากแกนหลักที่เป็นสถาปัตยกรรมเดิม ไม่ใช่ Sunny Cove เหมือนกับซีพียูชื่อรหัส Ice Lake ที่ออกมาก่อนหน้านี้

                ซีพียูภายใต้ชื่อรหัส Comet Lake จำนวน 8 รุ่นที่ออกมาใหม่นี้ จะแตกต่างไปจากซีพียูที่ใช้ชื่อรหัส Ice Lake พอสมควร เพราะนอกเหนือไปจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตและสถาปัตยกรรมแกนหลักแล้ว ภายในตัวซีพียูทุกรุ่นยังคงมาพร้อมกับระบบกราฟิก UHD ในขณะที่ซีพียูชื่อรหัส Ice Lake จะมีระบบกราฟิก Iris Plus ที่เป็นสถาปัตยกรรม Intel Gen11 เกือบทุกรุ่น (ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้จากตารางด้านล่างนี้) แต่อย่างไรก็ดีอินเทลก็ได้มีการปรับปรุงอะไรหลายๆ อย่างและอ้างว่า ซีพียูในกลุ่มรหัส Comet Lake ที่ออกมาใหม่นี้ก็มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีกว่าซีพียูเจนเนอเรชั่นก่อนถึง 16 เปอร์เซ็นต์*

*ผลคะแนนจากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม SYSMark 2018 ระหว่างซีพียู Intel Core i7-10710U กับ Intel Core i7-8565U

                แน่นอนว่าการที่ซีพียู Core i เจนเนอเรชั่นที่ 10 สำหรับโน้ตบุ๊กของอินเทลถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามชื่อรหัส Ice Lake และ Comet Lake และต่างก็เป็นซีพียูสำหรับการนำไปใช้กับโน้ตบุ๊กประเภท Thin & Light เหมือนกัน ดังนั้นมันทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนได้ไม่น้อย แต่ก็มีวิธีจำแนกหรือตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าซีพียูเจนเนอเรชั่นที่ 10 ที่ใช้อยู่นั้นเป็นชื่อรหัสอะไร โดยสังเกตจากชื่อรุ่นตัวเลขของซีพียูโดยตรงคือ

                ซีพียูที่อยู่ในกลุ่มชื่อรหัส Comet Lake ที่เปิดตัวออกมาล่าสุดนี้จะระบุชื่อรุ่น ด้วยตัวเลขจำนวน 5 หลัก โดยขึ้นต้นด้วย 10 เพื่อบอกถึงเจนเนอเรชั่นของซีพียู แล้วตามด้วยตัวเลขรุ่นอีก 3 หลักและมีตัวอักษร U หรือ Y ต่อท้ายลักษณะเดียวกับซีพียูรุ่นที่ผ่านๆ มา ส่วนซีพียูในกลุ่มรหัส Ice Lake นั้นจะระบุชื่อรุ่นด้วยตัวเลขเพียง 4 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 10 เพื่อบอกถึงเจนเนอเรชั่นของซีพียูเหมือนกัน) แต่จะมีรหัสที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบกราฟิกอย่างเช่น G7 ต่อท้ายด้วย (ดังภาพ)

                จากรายละเอียดข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ซีพียูในชื่อรหัส Comet Lake กับ Ice Lake จะเป็นซีพียูเจนเนอเรชั่นที่ 10 เหมือนกัน และต่างก็จะนำไปใช้กับโน้ตบุ๊กที่มีรูปลักษณ์บางเบาทั้งคู่ แต่มันก็มีรายละเอียดที่ต่างกันพอสมควร ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่า ซีพียูใดที่เหมาะกับการใช้งานตองตน ซึ่งเรื่องนี้อินเทลก็ได้จำแนกการใช้งานออกเป็นภาพกว้างๆ ว่า ซีพียูในชื่อรหัส Ice Lake นั้นจะเหมาะกับการประมวลที่ต้องการความสามารถทางด้าน AI และการประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติ ในขณะที่ซีพียูในชื่อรหัส Comet Lake จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความสามารถในการประมวผลระดับสูง โดยซีพียูทั้ง 8 รุ่นที่เปิดตัวออกมามีรายละเอียดและคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังตารางด้านล่างนี้

                อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีโน้ตบุ๊กรุ่นใดที่ผลิตออกมาโดยใช้ซีพียูรุ่นใหม่เหล่านี้บ้าง แต่เชื่อว่าไม่ช้าก็เร็ว เราน่าจะได้เห็นโน้ตบุ๊กจากผู้ผลิตรายสำคัญอย่าง Asus, Dell, HP และ Lenovo เปิดตัวออกสู่ตลาดโดยใช้ความสามารถจากซีพียู Comet Lake รุ่นใดรุ่นหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะในเบื้องต้นนั้นซีพียูในกลุ่มชื่อรหัส Ice Lake ก็ได้ถูกนำไปใช้กับโน้ตบุ๊กบางรุ่นแล้ว (เช่น Dell XPS 13 7390)

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://intel.ly/2KVuO2t


TECH NEWS