ซื้อสินค้า Trusted by Synnex วันนี้ รับ! ความคุ้มครอง 2 ชั้น

     - ความคุ้มครองที่ 1 รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 เดือน จากระยะเวลารับประกันตามปกติ ข้อกำหนดและเงื่อนไข      - ความคุ้มครองที่ 2 รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองโดย AIG ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุ