นักลงทุนสัมพันธ์
VDO Opportunity Day
1.SYNEX - Q2/2019

วันที่ : 06/09/2562

เวลา : 14:10-15:10

2.SYNEX - Q4/2018

วันที่ : 25/02/2562

เวลา : 10:10-11:10

3.SYNEX - Q2/2018

วันที่ : 11/09/2561

เวลา : 14:10-15:10

4.SYNEX - Q4/2017

วันที่ : 26/03/2561

เวลา : 15:20-16:20

5.SYNEX - Q2/2017

วันที่ : 15/08/2560

เวลา : 13:00-14:00

6.SYNEX - Q4/2016

วันที่ : 24/02/2560

เวลา : 14:10-15:10

7.SYNEX - Q2/2016

วันที่ : 29/08/2559

เวลา : 14:10-15:10

8.SYNEX - Q4/2015

วันที่ : 04/03/2559

เวลา : 15:20-16:20

9.SYNEX - Q2/2015

วันที่ : 14/09/2558

เวลา : 14:10-15:10

10.SYNEX - Q4/2014

วันที่ : 31/03/2558

เวลา : 14:10-15:10