นักลงทุนสัมพันธ์
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
08 พฤศจิกายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
05 พฤศจิกายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณจิตรา อมรธรรม
อีเมล์ : jitra.a@fnsyrus.com
02 กันยายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย
อีเมล์ : vajiralux.sa@asiawealth.co.th
02 กันยายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจุฑามาศ เต็มวัฒนางกูร
อีเมล์ : jutamas.t@ktbst.co.th
08 สิงหาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต
อีเมล์ : Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
07 สิงหาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
07 สิงหาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
อีเมล์ : Sittidath.pr@countrygroup.co.th
24 กรกฎาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต
อีเมล์ : Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
20 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
คุณธวัชชัย อัศวพรไชย
อีเมล์ : tawatchai@aslsecurities.com
14 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
อีเมล์ : Sittidath.pr@countrygroup.co.th
14 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณจิตรา อมรธรรม
อีเมล์ : jitra.a@fnsyrus.com
14 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
14 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณกรกช เสวตร์ครุตมัต
อีเมล์ : korakot.sa@kasikornsecurities.com
06 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณกรกช เสวตร์ครุตมัต
อีเมล์ : korakot.sa@kasikornsecurities.com
21 พฤษภาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
10 พฤษภาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต
อีเมล์ : Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
09 พฤษภาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
อีเมล์ : Sittidath.pr@countrygroup.co.th
09 พฤษภาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
11 เมษายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : Supachai.w@Yuanta.co.th
25 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต
อีเมล์ : Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
22 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพล คำถาเครือ
อีเมล์ : natapon.k@fnsyrus.com
18 มกราคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต
อีเมล์ : Thanatphat.S@maybank-ke.co.th