นักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สอบถามข้อมูล
โทรศัพท์:   +66 2553 8888 Ext. 8808, 5311
แฟกซ์:   +66 2578 8188
อีเมล์:   ir@synnex.co.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม