WELCOME TO SYNNEX ONLINE

DEALER สามารถเข้าสู่ระบบต่างๆ ด้านล่างนี้โดยการ LOGIN เพียงครั้งเดียว


Login สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
**หมายเหตุ สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ “สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” ด้านล่าง
รหัสผ่าน
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ติดตามโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ
Download ข้อมูลสินค้าและบริการ
ประวัติการซื้อสินค้าและสถานะการส่งสินค้า
สถานะการซ่อม
เลขที่อินวอยซ์,ใบลดหนี้ และ รายละเอียดการชำระเงิน
สมัครซื้อสินค้าออนไลน์
**สำหรับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
สมัครตัวแทนจำหน่าย
**สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย