ลงทะเบียนเข้างาน และ เพื่อขอรับใบกำกับภาษี
1. ชื่อ - นามสกุล
2. เบอร์มือถือ
ข้อมูลส่วนออกใบกำกับภาษี
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. นามผู้ซื้อ
(ระบุได้ทั้งชื่อบริษัท(นิติบุคคล)/บุคคล)
5. ที่อยู่
6. รหัสไปรษณีย์

* ติดต่อที่ห้องออกใบกำกับภาษีภายในงาน แจ้งเลขที่บัตรประชาชนหรือ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อขอออกใบกำกับภาษี


PROMOTION
CLEARANCE SALE 2020
 
INFORMATION
 
 
SPECIAL CAMPAIGN