นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2560
08 กันยายน 2560
วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2560
29 สิงหาคม 2560
Thailand Focus 2017 พบปะนำเสนอข้อมูลให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่ Anantara Siam Hotel
15 สิงหาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 2/2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2560
21 มิถุนายน 2560
เยี่ยมชมกิจการ จากคณะชมรมนักลงทุน CSI
12 พฤษภาคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
08 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2560
25 เมษายน 2560
เปิดบ้านเยี่ยมชมธุรกิจบริษัท “ Synnex Open House 2017 ”
21 เมษายน 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 4/2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 กุมภาพันธ์ 2560
Telecom Day พบปะนำเสนอข้อมูลธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่ Hyatt Erawan Bangkok Hotel
20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
17 มกราคม 2560
SET Thai Corporate Day 2017 พบปะนำเสนอข้อมูลธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ JW Marriott Bangkok Hotel