นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินนักลงทุน
SELECT YEAR
2562 2561
13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2562
06 กันยายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 2/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
26 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทจดทะเบียนพบปะกับผู้ลงทุน Opportunity day ไตรมาสที่ 4/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

หมายเหตุ: วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง