ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา

อันดับ1 IT DISTRIBUTION

สมัครงานคลิก ตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 24 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน WINDOW และ WEB APPLICATION อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม DOT Net , DEVELOPMENT PLATFORM ,C# และ มีความรู้ด้าน MS DYNAMIC AX, MS-SQL SERVER 2008, T-SQL, JAVA SCRIPT,AJAX และ SSRS
 • ทำงานเชิงรุก มีทีมเวิร์คที่ดี ยืดหยุ่นเรื่องเวลางาน
 • มีทักษะในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่หลัก :

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ ERP (Microsoft AX)เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. ดูแลระบบ Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน 4. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆของ Cloud Solutions เช่น ระบบ CRM ระบบอื่นๆตาม requirement ลูกค้า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอทีหรืออุปกรณ์สื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี รักการงานขายและรักการบริการ

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ IN HOUSE SALES สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความรู้ทางด้าน Network และรู้จักการยื่นซองประมูล

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้าง อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • สาขาที่เปิดรับ
 • - Big C สุขสวัสดิ์,อ้อมใหญ่,เพชรเกษม
 • - ออฟฟิศเมท แฟชั่น บางกะปิ
 • - ออฟฟิศเมท พระราม 2 + พระราม 3
 • - ออฟฟิศเมท Seacon ศรีนครินทร์
 • - ออฟฟิศเมท แจ้งวัฒนะ
 • - ออฟฟิศเมท ศาลายา

หน้าที่หลัก :

บริการลูกค้า แนะนำขายสินค้าให้กับลูกค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ คอยดูแลสินค้าคงเหลือหรือเติมสินค้าเพื่อขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้

หน้าที่หลัก :

จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย หญิง อายุ 26 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม .NET, C# ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียน Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน ASP.net, , Microsoft AX ERP, SQL, PHP
 • มีทักษะการเจรจาประสานงาน การบริหารงาน Project การเขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานตามเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้ (เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 1 เสาร์)

หน้าที่หลัก :

•พัฒนาและปรับปรุง Software เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก •ดูแลระบบ ERP (Microsoft AX) การ Implement รวมถึง การพัฒนา Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆให้ผู้ใช้งาน •ดึงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ได้รับจากต้นสังกัดและจัดรูปแบบของรายงานตามที่หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน •บริษัทในเครือบมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความตั้งใจในการเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบบริษัท
 • (สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)
 • (หลักฐานการสมัคร : จดหมายทางมหาวิทยาลัย Resume Transcript สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)
 • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณกุลนิษฐ์ ฝ่าย HR โทร 025538888 ต่อ 5214 หรือ E-mail : recruit@synnex.co.th

หน้าที่หลัก :

• เสริมสร้างประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่ศึกษา • ประสานงานภายในบริษัท • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Editor ข้อมูล ข่าวสารด้าน IT ด้านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการวางแผนงาน การ review การแนะนำความรู้ รายละเอียดสินค้า IT และที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพได้
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่หลัก :

วางแผนจัดทำพัฒนาประสานงานด้านเรียบเรียง เขียน วิเคราะห์ แปลบทความ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ช่องทางออนไลน์

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่