ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา

อันดับ1 IT DISTRIBUTION

สมัครงานคลิก ตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ :

 • หญิง ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวางแผนการตลาด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ สามารรถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

- วางแผน ดำเนินการ บริหารสินค้า พัฒนาการตลาดของสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย - ดูแลภาพลักษณ์สินค้า ข้อความ Ads ที่ใช้ประกอบและบริหารงบประมาณ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง ยอดขาย กำไร กิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์ได้ดี - ประสานงาน ประชุมกับทีมงาน ลูกค้า Vendor และทีมงานเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี - สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆในงานการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในงานที่เหมาะสม - และหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่หลัก :

Develop and implement Marketing strategies and Management plan to drive output and profit growth Co-work with Sales Team to develop and implement customized channel promotions for IT product Analyze marketing channel through and promotion results and implement improvement plans Conduct and check competitive benchmarking, consumer retail price comparison, competitors movement and feedback to Product Marketing and Sales Team Create synergy in Marketing data tracking and develop improvement plans Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management Providing seasoned leadership in the translation and execution of the marketing strategy into impact programs Lead the collaboration between the team and vendors in creating customized solutions that will help deliver the financial goals Develop and lead marketing team providing direction and goals

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจและการบริหารโครงการ 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่หลัก :

พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านไอที

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Project Sales ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี หากเป็นธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการขายสินค้า IT Solutions มีทักษะเจรจาต่อรอง
 • ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ทัศนคติที่ดี
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานใหญ่ สามารถเดินทาง Trip ภาคใต้ได้เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานเสาร์ที่กำหนดของบริษัทได้ เสาร์สัปดาห์ที่ 2
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

หน้าที่หลัก :

• วางแผนงานขาย บริหารยอดขาย กลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มสินค้า IT Solutions ของบริษัท • แนะนำ compile สเป็คสินค้า IT รักษา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า • ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว • ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคล่องตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานที่ดี สามารถบริหารผลิตภัณท์ วิเคราะห์ตลาด บริหารจัดการสินค้า และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้าไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลัก :

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด,บริหารสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการควบคุมการจัดงาน Event มีความสามารถคิดเรื่องรูปแบบงาน Road show ต่างๆได้
 • ผ่านการรับผิดชอบงาน Visual Merchandise / Display Design สามารถถ่ายรูปได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะด้านการคำนวณ การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่หลัก :

บริหารและพัฒนาโครงการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านช่องทางต่างๆ การสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์ การผลิตสื่อ Event วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ประเภท Security Network ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขาย และงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง
 • มีทักษะการนำเสนองาน และการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

หน้าที่หลัก :

นำเสนอ และรับผิดชอบการขายขายสินค้าภายใต้ Brand ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย เพื่อวางแผน วิเคราะห์การขาย พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และติดต่อประสานงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • หญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขาย 0-2 ในกลุ่มสินค้า Server, Network หรือ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ด้าน Sales & Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ทำงานร่วมกับทีมได้ดีและทำให้ลูกค้าพึงพอใจจากสินค้าและบริการของบริษัท
 • มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ดี บริหารจัดการทีมดี และมีทักษะในการนำเสนองาน
 • มีทักษะในการบริหาร จัดการโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ความเป็นผู้นำ และ ทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่หลัก :

• บริหารการผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้า IT ที่บริษัทจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าของตลาดกลุ่มประเทศลาว พม่า กัมพูชาและอื่นๆ • ดูแลองค์ประกอบต่างที่เกี่ยวข้องในงาน เข่น กำไร สินค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ • ต่อยอดโอกาสในการขายใหม่เพื่อสร้างคุณค่างานให้แก่ลูกค้าและบริษัท • พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ • พัฒนากลยุทธ์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายบริษัท ความต้องการตลาดปัจจุบันและในอนาคต เพิ่มฐานโครงสร้างลูกค้า การสร้างข้อได้เปรียบ การแข่งขันธุรกิจที่รวดเร็ว เหมาะสม

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อุปกรณ์ไอที หรือ มีประสบการด้านการขายซอฟท์แวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และศึกษา อัพเดทเกี่ยวกับเทรนด์ไอทีใหม่เสมอและพร้อมรับกัการเปลี่ยนแปลง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีวุฒิภาวะสูง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้ดี

หน้าที่หลัก :

ทำงานร่วมกับ PRODUCT MANAGER และ Technical Sales วางแผนการขาย วิเคราะห์ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง ตั้งแต่อายุ 18 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขายสินค้าไอทีและอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำห้าง อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและการบริการ มี Service Mind
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • สาขาที่เปิดรับ
 • - Big C นครปฐม
 • - โลตัส ศรีนครินทร์,แจ้งวัฒนะ
 • - ออฟฟิศเมท พระราม 3
 • - ออฟฟิศเมท Seacon ศรีนครินทร์
 • - ออฟฟิศเมท แจ้งวัฒนะ
 • - IT city สาขาพารากอน

หน้าที่หลัก :

บริการลูกค้า แนะนำขายสินค้าให้กับลูกค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ คอยดูแลสินค้าคงเหลือหรือเติมสินค้าเพื่อขาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเลิกงานดึก ทำโอทีได้

หน้าที่หลัก :

จัดสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าตามบิลที่จัดสนับสนุนการทำงานในฝ่ายและระหว่างแผนก

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างได้ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

หน้าที่หลัก :

ดูแลการทำงานของสาขาทั้งในส่วนของการให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำสาขาและความเรียบร้อยของคลังสินค้าของสาขา รวมถึงการประสานติดต่อระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์สรรหา คัดเลือกพนักงานอย่างน้อย 2-7 ปี (หากเป็นธุรกิจIT จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเชิงรุกและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล
 • เดินทางสัมภาษณ์พนักงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้
 • สามารถจัดกิจกรรมและออกบูธตามมหาวิทยาลัยได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หน้าที่หลัก :

สรรหา คัดเลือกตาม Plan ของบริษัท ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานฝ่านสื่อต่างๆ เช่น Website มหาวิทยาลัย กรมจัดหางาน สรุปรายงานสรรหาคัดเลือก บันทึก อัพเดทแฟ้มประวัติพนักงาน พัฒนาช่องทางการสรรหา เพิ่มข้อมูลเวลาการทำงาน ของพนักงาน สรุปการขาด ลา มาสาย ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องเขียนสำนักงานของพนักงาน ตรวจสอบข้อมูลขออนุมัติเบี้ยเลี้ยง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ข่าวสารของพนักงานและบริษัท

คุณสมบัติ :

 • ชาย หญิง อายุ 22 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม .NET, C# ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเขียน Web Application ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน ASP.net, , Microsoft AX ERP, SQL, PHP
 • มีทักษะการเจรจาประสานงาน การบริหารงาน Project การเขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานตามเสาร์ทำงานที่กำหนดของบริษัทได้ (เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 1 เสาร์)

หน้าที่หลัก :

•พัฒนาและปรับปรุง Software เพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก •ดูแลระบบ ERP (Microsoft AX) การ Implement รวมถึง การพัฒนา Web Application ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ดำเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้งานระบบต่างๆให้ผู้ใช้งาน •ดึงข้อมูลจากระบบตามเงื่อนไขที่ได้รับจากต้นสังกัดและจัดรูปแบบของรายงานตามที่หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 23 - 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ และ ประสบการณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและในรูปแบบทีมได้ดี
 • ปฏิบัติงาน จ.-อา. 10.00 -19.00 น. หยุดวันธรรมดา 1 วัน ที่กำหนดของบริษัทได้
 • มีความใฝ่รู้ ขยัน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หน้าที่หลัก :

1. วิเคราะห์อาการเสีย ซ่อมสมาร์ทโฟน "Huawei" ที่บริษัทจัดจำหน่าย 2. ต้อนรับ ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ลูกค้าที่นำสินค้ามาเคลมถึง Policy การซ่อมสินค้า 3. ควบคุมการเบิก Parts จากสำนักงานใหญ่และการใช้งานที่สาขา 4. จัดทำรายงานการซ่อมตาม KPI ที่กำหนด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความตั้งใจในการเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบบริษัท
 • (สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)
 • (หลักฐานการสมัคร : จดหมายทางมหาวิทยาลัย Resume Transcript สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)
 • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณกุลนิษฐ์ ฝ่าย HR โทร 025538888 ต่อ 5214 หรือ E-mail : recruit@synnex.co.th

หน้าที่หลัก :

• เสริมสร้างประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่ศึกษา • ประสานงานภายในบริษัท • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Editor ข้อมูล ข่าวสารด้าน IT ด้านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการวางแผนงาน การ review การแนะนำความรู้ รายละเอียดสินค้า IT และที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพได้
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่หลัก :

วางแผนจัดทำพัฒนาประสานงานด้านเรียบเรียง เขียน วิเคราะห์ แปลบทความ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ช่องทางออนไลน์

สมัครงานบริษัทในเครือคลิกที่นี่