เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก SYNNEX เท่านั้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 1. การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก SYNNEX เท่านั้น
 2. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 3. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 5. สติ๊กเกอร์รับประกันของ Synnex มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 6. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 7. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 8. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 9. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันซินเน็ค
 10. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 11. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

** หมายเหตุ สำหรับสินค้าที่ส่งตรงผ่านศูนย์บริการทั่วประเทศ โปรดเรียกขอหมายเลขงานซ่อม (MT#) ทุกครั้งที่ทำการส่งซ่อม / เคลม มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

» ข้อมูลเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบรนด์ Asus

» ข้อมูลเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบรนด์ Seagate

ตัวอย่างสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน

1. CPU & Mainboard

ขางอ หรือหัก

ขางอ หรือหัก

มุมบิ่น

มุมบิ่น

รอยไหม้

รอยไหม้

บิด หัก งอ

บิด หัก งอ

รอยคราบสนิม

รอยคราบสนิม

ซ็อกเก็ตใส่ซีพียูหักหรืองอ

ซ็อกเก็ตใส่ซีพียูหักหรืองอ

2. Harddisk & Optical Drive

รอยถลอก

รอยถลอก

แตกหัก

แตกหัก

ขา Connector งอ

ขา Connector งอ

รอยไหม้

รอยไหม้

Harddisk บุบหรือยุบ

Harddisk บุบหรือยุบ

สกรูมีร่องรอยเสียหาย

สกรูมีร่องรอยเสียหาย

3. VGA Card & Memory

ชิปไหม้

ชิปไหม้

คราบอ๊อกซายด์

คราบอ๊อกซายด์

ชิ้นส่วนหลุดลอก

ชิ้นส่วนหลุดลอก

คราบสนิม

คราบสนิม

รอยขูดลอก

รอยขูดลอก

รอยไหม้

รอยไหม้

4. สติ๊กเกอร์รับประกัน

จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, ลบ, ถูกแก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นข้อมูลการรับประกัน นอกจากนี้อย่าให้หมายเลขประจำตัวสินค้า หรือ Serial Number สูญหาย หรือลอกหลุดไปดังตัวอย่างในภาพ

สติกเกอร์รับประกัน
สติกเกอร์รับประกัน