ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Most Improved CSR
 • ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “Most Improved CSR”
 • นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร (ขวาสุด) กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัล Most Improved CSR (ประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท)
 • รายละเอียด
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบ Library IT by Synnex ให้โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบ Library IT by Synnex ให้โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลำดับที่สองจากซ้ายไปขวา) พร้อมทั้งคณะสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยาน การส่งมอบคอมพิวเตอร์โครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) โดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) (ลำดับที่สามจากซ้ายไปขวา) ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับตัวแทนของโรงเรียนใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคกลิ่น จ.มหาสารคาม โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย จ.มหาสารคาม โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.มหาสารคาม โรงเรียนบ้านคลอกควายหนองแห้ววิทยา จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆนี้
 • รายละเอียด
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบ Library IT by Synnex ให้โรงเรียนใน จ.นนทบุรี
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบ Library IT by Synnex ให้โรงเรียนใน จ.นนทบุรี
 • คุณสุวรรณี ลี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสาร บริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แถวล่างลำดับที่สองจากซ้ายไปขวา) ส่งมอบคอมพิวเตอร์ โครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์พร้อม ซอฟต์แวร์ ให้กับตัวแทนของโรงเรียนใน จ.นนทบุรี
 • รายละเอียด
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบภารกิจ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียนใน จ.ลำพูน
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบภารกิจ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ (ที่ 4 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายพากร วังศิราบัตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) ให้กับตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัด
 • รายละเอียด
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบภารกิจ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียนใน จ.อ่างทอง
 • ซินเน็คฯ ส่งมอบภารกิจ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียนใน จ.อ่างทอง
 • เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณมังกร หุ่นกิตติเวชกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) ให้กับตัวแทนของโรงเรียนใน จ.อ่างทอง ที่ได้รับคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
 • รายละเอียด