ซินเน็คฯ จัดกิจกรรม CSR DAY ปี 5/2560 สร้างเครือข่ายจิตอาสาภายในองค์กร

คุณสุธิดา มงคลสุธี (แถวแรก ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผุู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “Synnex CSR Day ปี5” เปิดท้ายการกุศล หารายได้สบทบทุน CSR โดยเชิญพนักงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ตระหนักถึงการมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรฯ ที่ได้รางวัลด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมในรูปแบบตลาดเปิดท้าย โดยภายในงานมีกิจกรรมประมูลของรักของหวงจากผู้บริหาร พนักงานร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในราคามิตรภาพ และคอนเสิร์ตเปิดหมวกโดยวงดนตรีอาสาจากพนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูล และรายได้ส่วนหนึ่งจากร้านค้าได้สมทบเข้ากองทุน CSR ของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ทำประโยชน์ในโครงการต่างๆเพื่อสังคมต่อไป จัดขึ้น ณ บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย)สำนักงานใหญ่ ถ.สุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆนี้