มาตรฐานที่บริษัทได้รับจาก
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

ระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO9001 (สำนักงานใหญ่) เมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 (สำนักงานใหญ่) เมื่อปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ระบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO9001 & ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 (สาขาทั่วประเทศ) เมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

  • ISO9001:2008 (UKAS) CERTIFICATION

  • ISO9001:2008 (NAC) CERTIFICATION

ISO 9001 : 2008

นโยบายระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008)

สำนักงานใหญ่

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการหลังการขาย ด้วยระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและความมั่นใจ แก่ลูกค้า อย่างสูงสุด

สาขาทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่บริการหลังการขาย ด้วยระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและความมั่นใจ แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

  • ISO14001:2004 (UKAS) Certification

  • ISO14001:2004 (UKAS THAI Branch) Certification

  • ISO14001:2004 (NAC HQ) Certification

ISO 14001 : 2004

นโยบายระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004)

สำนักงานใหญ่

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC และ Note book และบริการหลังการขาย มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขและป้องกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตสินค้าและกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาโดยระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในระบบดังกล่าว

สาขาทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขและป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาโดยระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในระบบดังกล่าว